= =
دسته بندی موجودات زنده
ماهی آب شور
داتی بک خال قرمز (Red Spotted Dottyback)

داتی بک خال قرمز (Red Spotted Dottyback)

ایران آکواریا / Iran Aquaria
سایز M 350,000 تومان
دلقک ماهی پیکاسو (Picasso Clownfish)

دلقک ماهی پیکاسو (Picasso Clownfish)

تکثیری خاص ایران آکواریا / Iran Aquaria
سایز L تایپ A750,000 تومان
دلقک ماهی پلاتینیوم استورم (Platinium Storm Clownfish)

دلقک ماهی پلاتینیوم استورم (Platinium Storm Clownfish)

تکثیری خاص ایران آکواریا / Iran Aquaria
سایز L 1,200,000 تومان
دلقک ماهی اسلاریس سیاه (Black Ocellaris Clownfish)

دلقک ماهی اسلاریس سیاه (Black Ocellaris Clownfish)

تکثیری خاص ایران آکواریا / Iran Aquaria
سایز L 650,000 تومان
دامسل کلودی (Cloudy Damselfish)

دامسل کلودی (Cloudy Damselfish)

Dascyllus carneus ایران آکواریا
سایز L

160,000 تومان
پانتر گروپر (Panther Grouper)

پانتر گروپر (Panther Grouper)

Cromileptes altivelis ایران آکواریا
سایز M 520,000 تومان
ماشه ماهی دلقک (Clown Triggerfish)

ماشه ماهی دلقک (Clown Triggerfish)

Balistoides conspicillum ایران آکواریا
سایز L

2,300,000 تومان
میگو کوکنتالی (Lysmata Kuekenthali)

میگو کوکنتالی (Lysmata Kuekenthali)

ایران آکواریا
L سایز

200,000 تومان
پروانه ماهی آیینه‌ای (Mirror Butterflyfish)

پروانه ماهی آیینه‌ای (Mirror Butterflyfish)

Chaetodon speculum ایران آکواریا
سایز M 520,000 تومان
جراح ماهی دلقک (Clown Tang)

جراح ماهی دلقک (Clown Tang)

Acanthurus lineatus ایران آکواریا
سایز S 580,000 تومان
خروس ماهی ولیتان (Volitan Lionfish)

خروس ماهی ولیتان (Volitan Lionfish)

Pterois volitans ایران آکواریا
سایز L

550,000 تومان
فرشته ماهی لب ماتیکی (Flagfin Angelfish)

فرشته ماهی لب ماتیکی (Flagfin Angelfish)

Apolemichthys trimaculatus ایران آکواریا
سایز M

1,100,000 تومان
فرشته ماهی سنگاپوری (Singapore Angelfish)

فرشته ماهی سنگاپوری (Singapore Angelfish)

Chaetodontoplus mesoleucus ایران آکواریا
سایز L 450,000 تومان
Blue Tang

Blue Tang

Paracanthurus hepatus Iran Aquaria
سایز L 1,350,000 تومان
پروانه ماهی راکون (Raccoon Butterflyfish)

پروانه ماهی راکون (Raccoon Butterflyfish)

Chaetodon lunula ایران آکواریا
سایزM 450,000 تومان
پروانه ماهی اوریگا  (Auriga Butterflyfish)

پروانه ماهی اوریگا (Auriga Butterflyfish)

Chaetodon auriga ایران آکواریا
سایز M 400,000 تومان
فرشته ماهی رگال (Regal Angelfish)

فرشته ماهی رگال (Regal Angelfish)

Pygoplites diacanthus ایران آکواریا
سایز XL 1,100,000 تومان
جراح میمیک لمون پیل (Mimic Lemon Peel Tang)

جراح میمیک لمون پیل (Mimic Lemon Peel Tang)

Acanthurus pyroferus ایران آکواریا
سایز M

1,100,000 تومان
جراح ناسو (Naso Tang)

جراح ناسو (Naso Tang)

naso lituratus ایران آکواریا
سایز L 900,000 تومان
پروانه ماهی آنتن دار (Black and White Bannerfish)

پروانه ماهی آنتن دار (Black and White Bannerfish)

Heniochus acuminatus ایران آکواریا
M 450,000 تومان
فرشته بایکالر (Bicolor Angelfish)

فرشته بایکالر (Bicolor Angelfish)

Centropyge bicolor ایران آکواریا
سایز M

470,000 تومان
جراح ماهی پادر بلو (Powder Blue Tang)

جراح ماهی پادر بلو (Powder Blue Tang)

Acanthurus leucosternon ایران آکواریا
سایز M

1,200,000 تومان
جراح بادبانی دسجاردینی (Desjardini Sailfin Tang)

جراح بادبانی دسجاردینی (Desjardini Sailfin Tang)

Zebrasoma desjardinii ایران آکواریا
سایز M 800,000 تومان
آرواره ماهی بلک کپ (Blackcap Jawfish)

آرواره ماهی بلک کپ (Blackcap Jawfish)

ایران آکواریا / Iran Aquaria
ناموجود