= =
دسته بندی موجودات زنده
ماهی آب شور
دراگونت قرمز ( Red Scooter Dragonet )

دراگونت قرمز ( Red Scooter Dragonet )

Synchiropus stellatus ایران آکواریا / Iran Aquaria
سایز L 1,200,000 تومان
 راس اکسکوییزیت (Exquisite Fairy Wrasse)

راس اکسکوییزیت (Exquisite Fairy Wrasse)

Cirrhilabrus exquisitus ایران آکواریا / Iran Aquaria
سایز L 700,000 تومان
حلزون توربو بدون پولک (Astraea Turbo Snail)

حلزون توربو بدون پولک (Astraea Turbo Snail)

astraea tecta ایران آکواریا / Iran Aquaria
سایز L 80,000 تومان
هرمیت قهوه ای (  Brown Leg Hermit Crap )

هرمیت قهوه ای ( Brown Leg Hermit Crap )

clibanarius sp ایران آکواریا / Iran Aquaria
سایز M 50,000 تومان
حلزون  نریته ( Nerite Snail)

حلزون نریته ( Nerite Snail)

nerite sp ایران آکواریا / Iran Aquaria
سایز M 50,000 تومان
ستاره ماسه الک کن ( Sand Sifting Sea Star )

ستاره ماسه الک کن ( Sand Sifting Sea Star )

astropecten polycanthus ایران آکواریا / Iran Aquaria
سایز M - L 100,000 تومان
حلزون توربو پولک دار ( Banded Trochus Snail)

حلزون توربو پولک دار ( Banded Trochus Snail)

trochus sp ایران آکواریا / Iran Aquaria
سایز M 50,000 تومان
راس فرشته‌ی رابی لانگ‌فین (Ruby Longfin Fairy Wrasse)

راس فرشته‌ی رابی لانگ‌فین (Ruby Longfin Fairy Wrasse)

Cirrhilabrus rubeus ایران آکواریا
سایز M 700,000 تومان
ماشه ماهی دلقک (Clown Triggerfish)

ماشه ماهی دلقک (Clown Triggerfish)

Balistoides conspicillum ایران آکواریا
سایز L 3,500,000 تومان
میگو کوکنتالی (Lysmata Kuekenthali)

میگو کوکنتالی (Lysmata Kuekenthali)

ایران آکواریا
L سایز 550,000 تومان
راس چکربورد (Checkerboard Wrasse)

راس چکربورد (Checkerboard Wrasse)

Halichoeres hortulanus ایران آکواریا
سایز M 480,000 تومان
فرشته ماهی قرآنی (Koran Angelfish)

فرشته ماهی قرآنی (Koran Angelfish)

Pomacanthus semicirculatus ایران آکواریا
بالغ سایز XL

2,000,000 تومان
میگو آتشین (Blood Red Fire Shrimp)

میگو آتشین (Blood Red Fire Shrimp)

Lysmata debelius ایران آکواریا
سایز XL 850,000 تومان
فایل فیش آیپتازیا خوار (Aiptasia Eating Filefish)

فایل فیش آیپتازیا خوار (Aiptasia Eating Filefish)

Acreichthys tomentosus ایران آکواریا
سایز M 500,000 تومان
 ماهی بلو تانگ (Blue Tang)

ماهی بلو تانگ (Blue Tang)

Paracanthurus hepatus Iran Aquaria
سایز XL

1,800,000 تومان
میگو کلینر (Cleaner Shrimp)

میگو کلینر (Cleaner Shrimp)

Lysmata amboinensis ایران آکواریا
سایز XL

700,000 تومان
جراح ماهی پادر بلو (Powder Blue Tang)

جراح ماهی پادر بلو (Powder Blue Tang)

Acanthurus leucosternon ایران آکواریا
SHOW SIZE


1,500,000 تومان
فایل‌فیش رادیال (Radial Filefish)

فایل‌فیش رادیال (Radial Filefish)

Acreichthys radiatus ایران آکواریا / Iran Aquaria
ناموجود
کرومیس واندربلت (Vanderbuilt Chromis)

کرومیس واندربلت (Vanderbuilt Chromis)

Chromis vanderbuilti ایران آکواریا / Iran Aquaria
ناموجود
کرومیس وبرس (Webers Chromis)

کرومیس وبرس (Webers Chromis)

Webers Chromis ایران آکواریا / Iran Aquaria
ناموجود
کرومیس بریر ریف (Barrier Reef Chromis)

کرومیس بریر ریف (Barrier Reef Chromis)

Chromis nitida ایران آکواریا / Iran Aquaria
ناموجود
کرومیس آجایل (Agile Chromis)

کرومیس آجایل (Agile Chromis)

Chromis agilis ایران آکواریا / Iran Aquaria
ناموجود
کرومیس سبز (Green Reef Chromis)

کرومیس سبز (Green Reef Chromis)

Chromis viridis ایران آکواریا / Iran Aquaria
ناموجود
کرومیس آبی (Blue Reef Chromis)

کرومیس آبی (Blue Reef Chromis)

Chromis cyaneus ایران آکواریا / Iran Aquaria
ناموجود