= =
کی اچ بافر (KH Buffer)

کی اچ بافر (KH Buffer)

تثبیت کننده PH و KH آکوافارست / Aquaforest
1.2kg

369,000 تومان
تست پرو منیزیوم (Test Kit Magnesium)

تست پرو منیزیوم (Test Kit Magnesium)

دارای تاییدیه از ICP آکوافارست / Aquaforest
MG test 470,000 تومان
تست پرو کلسیم (Test Kit Calcium)

تست پرو کلسیم (Test Kit Calcium)

دارای تاییدیه از ICP آکوافارست / Aquaforest
CA test 400,000 تومان
تست پرو آلکالینیتی (Test Kit Alkalinity)

تست پرو آلکالینیتی (Test Kit Alkalinity)

دارای تاییدیه از ICP آکوافارست / Aquaforest
KH test 350,000 تومان
استرانسیوم (Strontium)

استرانسیوم (Strontium)

عناصر کمیاب آکوافارست / Aquaforest
50ml 680,000 تومان
ام جی پلاس (MG Plus)

ام جی پلاس (MG Plus)

آکوافارست / Aquaforest
2000ml 609,000 تومان
کلسیم پلاس (CA Plus)

کلسیم پلاس (CA Plus)

آکوافارست / Aquaforest
2000ml 609,000 تومان
کی اچ پلاس (KH Plus)

کی اچ پلاس (KH Plus)

آکوافارست / Aquaforest
2000ml 609,000 تومان
منیزیوم (Magnesium)

منیزیوم (Magnesium)

آکوافارست / Aquaforest
ناموجود
کلسیم (Calcium)

کلسیم (Calcium)

آکوافارست / Aquaforest
ناموجود
دسته بندی موجودات زنده