= =
کیت تست نیترات

کیت تست نیترات

دارای تاییدیه از ICP آکوافارست ( Aquaforest )
40 تست 450,000 تومان
کیت تست فسفات

کیت تست فسفات

دارای تاییدیه از ICP آکوافارست ( Aquaforest )
40 تست 450,000 تومان
تست پتاسیم

تست پتاسیم

کورالن زاخت / korallen zucht
kalium test 924,000 تومان
تست مس (Copper Test)

تست مس (Copper Test)

سالیفرت / Salifert
copper test 460,000 تومان
Kit Test NO2

Kit Test NO2

Salifert
No2 test kit 460,000 تومان
کیت تست اکسیژن (Test Kit Oxygen)

کیت تست اکسیژن (Test Kit Oxygen)

سالیفرت / Salifert
O2 test kit 425,000 تومان
کیت تست سیلیکات (Test Kit Silicate)

کیت تست سیلیکات (Test Kit Silicate)

سالیفرت / Salifert
SI test kit 443,000 تومان
کیت تست ارگانیک (Organics Test Kit)

کیت تست ارگانیک (Organics Test Kit)

سالیفرت / Salifert
organics test kit 460,000 تومان
تست پرو منیزیوم (Test Kit Magnesium)

تست پرو منیزیوم (Test Kit Magnesium)

دارای تاییدیه از ICP آکوافارست / Aquaforest
MG test 470,000 تومان
تست پرو کلسیم (Test Kit Calcium)

تست پرو کلسیم (Test Kit Calcium)

دارای تاییدیه از ICP آکوافارست / Aquaforest
CA test 400,000 تومان
تست پرو آلکالینیتی (Test Kit Alkalinity)

تست پرو آلکالینیتی (Test Kit Alkalinity)

دارای تاییدیه از ICP آکوافارست / Aquaforest
KH test 350,000 تومان
فسفروس رنج پایین (phosphorus ULR)

فسفروس رنج پایین (phosphorus ULR)

هانا / hanna
فسفروس رنج پایین 1,733,000 تومان
ریف اسپیشال تست (Reef Special Test)

ریف اسپیشال تست (Reef Special Test)

سیچم(سیکم) / Seachem
over 75 tests 751,000 تومان
تست ید و یدید (Iodine & Iodide Test)

تست ید و یدید (Iodine & Iodide Test)

سیچم(سیکم) / Seachem
over 75 tests 351,000 تومان
تست استرانسیوم (Strontium Test)

تست استرانسیوم (Strontium Test)

سیچم(سیکم) / Seachem
50 titration tests for strontium 836,000 تومان
آلکانیتی (Marine pH & Alkalinity)

آلکانیتی (Marine pH & Alkalinity)

سیچم(سیکم) / Seachem
over 75 tests 766,000 تومان
تست کاپر (مس) (test copper)

تست کاپر (مس) (test copper)

سیچم (سیکم)/Seachem
test copper 434,000 تومان
تست پی اچ (PH Test)

تست پی اچ (PH Test)

سالیفرت / Salifert
PH test 414,000 تومان
تست منیزیوم (Magnesium Test)

تست منیزیوم (Magnesium Test)

سالیفرت / Salifert
Mg test 500,000 تومان
تست سختی (KH/Alk Pro Test)

تست سختی (KH/Alk Pro Test)

سالیفرت / Salifert
KH/alk pro test 444,000 تومان
تست کلسیم (Calcium Test)

تست کلسیم (Calcium Test)

دارای تاییدیه از ICP سالیفرت / Salifert
Ca test 425,000 تومان
تست فسفات (Phosphate Test)

تست فسفات (Phosphate Test)

سالیفرت / Salifert
po4 test kit 460,000 تومان
تست نیترات (Nitrate test)

تست نیترات (Nitrate test)

سالیفرت / Salifert
تست نیترات (nitrate test) 491,000 تومان
تست آهن (iron test)

تست آهن (iron test)

سیچم (سیکم)/Seachem
iron test 322,000 تومان

دسته بندی موجودات زنده