= =
جراح ژاپنی (Japan Surgeonfish)

جراح ژاپنی (Japan Surgeonfish)

Acanthurus japonicus ایران آکواریا / Iran Aquaria
سایز L 1,900,000 تومان
تورچ دراگون سول (Dragon Soul Torch)

تورچ دراگون سول (Dragon Soul Torch)

Euphyllia glabrescens ایران آکواریا / Iran Aquaria
یک هد
1,500,000 تومان
تورچ دراگون سول (Dragon Soul Torch)

تورچ دراگون سول (Dragon Soul Torch)

Euphyllia glabrescens ایران آکواریا / Iran Aquaria
یک هد
1,500,000 تومان
تورچ دراگون سول (Dragon Soul Torch)

تورچ دراگون سول (Dragon Soul Torch)

Euphyllia glabrescens ایران آکواریا / Iran Aquaria
یک هد
1,500,000 تومان
دلقک ماهی اورنج استورم (Orange Storm Clownfish)

دلقک ماهی اورنج استورم (Orange Storm Clownfish)

تکثیری خاص ایران آکواریا / Iran Aquaria
سایز L 2,000,000 تومان
دلقک ماهی بلک استورم (Black Storm Clownfish)

دلقک ماهی بلک استورم (Black Storm Clownfish)

تکثیری خاص ایران آکواریا / Iran Aquaria
سایز L 2,000,000 تومان
دلقک ماهی پیکاسو (Picasso Clownfish)

دلقک ماهی پیکاسو (Picasso Clownfish)

تکثیری خاص ایران آکواریا / Iran Aquaria
سایز L تایپ A

750,000 تومان
دلقک ماهی پلاتینیوم استورم (Platinium Storm Clownfish)

دلقک ماهی پلاتینیوم استورم (Platinium Storm Clownfish)

تکثیری خاص ایران آکواریا / Iran Aquaria
سایز L 1,200,000 تومان
دلقک ماهی اسلاریس سیاه (Black Ocellaris Clownfish)

دلقک ماهی اسلاریس سیاه (Black Ocellaris Clownfish)

تکثیری خاص ایران آکواریا / Iran Aquaria
سایز L 650,000 تومان
دامسل شکم زرد (Yellow Belly Damselfish)

دامسل شکم زرد (Yellow Belly Damselfish)

Pomacentrus auriventris ایران آکواریا / Iran Aquaria
سایز L 170,000 تومان
پروانه ماهی لانگ نوز (Longnose Butterflyfish)

پروانه ماهی لانگ نوز (Longnose Butterflyfish)

Forcipiger flavissimus ایران آکواریا / Iran Aquaria
سایز M 570,000 تومان
کرومیس سبز (Green Reef Chromis)

کرومیس سبز (Green Reef Chromis)

Chromis viridis ایران آکواریا / Iran Aquaria
سایز M 160,000 تومان
زئو پاور (Zeo Power)

زئو پاور (Zeo Power)

سنگ زئولیت ایران آکواریا / Iran Aquaria
1000ml 280,000 تومان
پتاسیم مایع (Potassium)

پتاسیم مایع (Potassium)

تقویت کننده رنگ مرجان ایران آکواریا / Iran Aquaria
1000ml 160,000 تومان
فوسکیپر (Phoskeeper)

فوسکیپر (Phoskeeper)

فسفات گیر آکواریوم ایران آکواریا / Iran Aquaria
1000ml 560,000 تومان
موج ساز (Wave Maker SLW30)

موج ساز (Wave Maker SLW30)

موج ساز آکواریوم جیبائو / Jebao
سری SLW30 2,400,000 تومان
موج ساز (Wave Maker SLW20)

موج ساز (Wave Maker SLW20)

موج ساز آکواریوم جیبائو / Jebao
سری SLW20 2,000,000 تومان
موج ساز (Wave Maker SLW10)

موج ساز (Wave Maker SLW10)

موج ساز آکواریوم جیبائو / Jebao
سری SLW10 1,600,000 تومان
موج ساز (Wave Maker SOW16)

موج ساز (Wave Maker SOW16)

موج ساز آکواریوم جیبائو / Jebao
سری SOW16 2,400,000 تومان
موج ساز (Wave Maker SOW5)

موج ساز (Wave Maker SOW5)

موج ساز آکواریوم جیبائو / Jebao
سری SOW5 1,600,000 تومان
موج ساز (Wave Maker SOW9)

موج ساز (Wave Maker SOW9)

موج ساز آکواریوم جیبائو / Jebao
سری SOW9 2,000,000 تومان
پایه نور آر ام اس ایکس آر 15

پایه نور آر ام اس ایکس آر 15

اسلاید پارت C اکوتک مارین / Ecotech Marine
پایه نور 650,000 تومان
پایه نور آر ام اس ایکس آر ۳۰

پایه نور آر ام اس ایکس آر ۳۰

اسلاید پارت C اکوتک مارین / Ecotech Marine
پایه نور 650,000 تومان
رادیون ایکس آر30 پرو (Radion XR30 pro G5)

رادیون ایکس آر30 پرو (Radion XR30 pro G5)

اکوتک مارین / Ecotech Marine
رادیون 25,800,000 تومان
رادیون ایکس آر 15 پرو (Radion XR15 pro G5)

رادیون ایکس آر 15 پرو (Radion XR15 pro G5)

اکوتک مارین / EcoTech Marine
رادیون 12,900,000 تومان
سر شلنگی

سر شلنگی

اتصالات پیمتاش / Pimtas
20 سایز 31,000 تومان
زانویی

زانویی

اتصالات پیمتاش / Pimtas
90 درجه سایز 25 14,400 تومان
شیر

شیر

اتصالات پیمتاش / Pimtas
یک ضرب چسبی سایز 25


258,000 تومان
مهره و ماسوره

مهره و ماسوره

اتصالات پیمتاش / Pimtas
دو سر چسبی سایز 25 106,000 تومان

دسته بندی موجودات زنده
DNN