= =
لوله قرمز

لوله قرمز

ایران آکواریا / Iran Aquaria
سایز 20


50,000 تومان
فیتینگ

فیتینگ

ایران آکواریا / Iran Aquaria
سایز ۲۵

150,000 تومان
سر شلنگی

سر شلنگی

اتصالات پیمتاش / Pimtas
20 سایز 31,000 تومان
زانویی

زانویی

اتصالات پیمتاش / Pimtas
90 درجه سایز 25 14,400 تومان
شیر

شیر

اتصالات پیمتاش / Pimtas
یک ضرب چسبی سایز 25


258,000 تومان
مهره و ماسوره

مهره و ماسوره

اتصالات پیمتاش / Pimtas
دو سر چسبی سایز 25 106,000 تومان
بست لوله

بست لوله

اتصالات پیمتاش / Pimtas
25 سایز

8,000 تومان
زانویی

زانویی

اتصالات پیمتاش / Pimtas
90 درجه سایز 20 13,000 تومان
زانویی

زانویی

اتصالات پیمتاش / Pimtas
45 درجه سایز 25 14,000 تومان
سه راه

سه راه

اتصالات پیمتاش / Pimtas
90 درجه سایز 25

15,000 تومان
اسکرین تاپ (Screen Top)

اسکرین تاپ (Screen Top)

ایران آکواریا / Iran Aquaria
100*60 Cm


893,000 تومان
مگنت فلیپر مکس ( Max magnetic cleaner )

مگنت فلیپر مکس ( Max magnetic cleaner )

شیشه پاک کن فلیپر / Flipper
تا شیشه 25 میل 3,200,000 تومان
ذره بین ( DeepSee  Magnifier )

ذره بین ( DeepSee Magnifier )

ذره بین فلیپر / Flipper
تا شیشه 16 میل 1,500,000 تومان
تیغه ی یدک مگنت مگ فلوت

تیغه ی یدک مگنت مگ فلوت

پاک کننده ی شیشه MAG-FLOAT
تک تیغه

300,000 تومان
آکواریوم سری تایتان پرو سه بعدی ایران آکواریا

آکواریوم سری تایتان پرو سه بعدی ایران آکواریا

اورفلو خارجی ایران آکواریا / Iran Aquaria
ابعاد 50*70*120 26,000,000 تومان
آکواریوم سری تایتان پرو سه بعدی ایران آکواریا

آکواریوم سری تایتان پرو سه بعدی ایران آکواریا

اورفلو خارجی ایران آکواریا / Iran Aquaria
ابعاد 50*70*150 35,000,000 تومان
پد الجی (Algae Pad)

پد الجی (Algae Pad)

سیچم(سیکم) / Seachem
3pack 341,000 تومان
 رفیوجیوم (Refugium)

رفیوجیوم (Refugium)

ریف اختاپوس / Reef Octopus
(refugium)24 4,570,000 تومان
آکواریوم سری تایتان پرو  ایران آکواریا

آکواریوم سری تایتان پرو ایران آکواریا

اورفلو خارجی ایران آکواریا / Iran Aquaria
ابعاد 50*60*150 33,000,000 تومان
آکواریوم سری تایتان پرو  ایران آکواریا

آکواریوم سری تایتان پرو ایران آکواریا

اورفلو خارجی ایران آکواریا / Iran Aquaria
ابعاد 50*60*120 22,000,000 تومان
آکواریوم سری تایتان ایران آکواریا

آکواریوم سری تایتان ایران آکواریا

ایران آکواریا / Iran Aquaria
ابعاد 50*50*120 14,500,000 تومان
آکواریوم سری تایتان ایران آکواریا

آکواریوم سری تایتان ایران آکواریا

ایران آکواریا / Iran Aquaria
ابعاد 50*50*100 13,500,000 تومان
آکواریوم سری تایتان ایران آکواریا

آکواریوم سری تایتان ایران آکواریا

ایران آکواریا / Iran Aquaria
ابعاد 50**50*60 11,500,000 تومان

دسته بندی موجودات زنده