= =
دسته بندی موجودات زنده
مرجان های سافت و پلیپ ها
ماشروم روداکتیس سبز ( Green Rhodactis )

ماشروم روداکتیس سبز ( Green Rhodactis )

Rhodactis inchoata ایران آکواریا / Iran Aquaria
سایز XL 3,200,000 تومان
ماشروم روداکتیس سبز ( Green Rhodactis )

ماشروم روداکتیس سبز ( Green Rhodactis )

Rhodactis inchoata ایران آکواریا / Iran Aquaria
سایز XL 3,200,000 تومان
ماشروم روداکتیس سبز ( Green Rhodactis )

ماشروم روداکتیس سبز ( Green Rhodactis )

Rhodactis inchoata ایران آکواریا / Iran Aquaria
سایز XL 3,200,000 تومان
استار پلیپ سبز  متالیک ( Green Stsrburst )

استار پلیپ سبز متالیک ( Green Stsrburst )

Briareum sp ایران آکواریا / Iran Aquaria
سایز L 1,100,000 تومان
درخت کنیا  ( Kenya Tree )

درخت کنیا ( Kenya Tree )

Capnella spp ایران آکواریا / Iran Aquaria
سایز XL 1,500,000 تومان