= =
نوتریشن C.N.P

نوتریشن C.N.P

مواد مغذی ای تی آی / ATI
محلول نیتروژن 500 ml 538,000 تومان
۳۹ وات (۹۰ سانت ) ۸تایی (sunpower)

۳۹ وات (۹۰ سانت ) ۸تایی (sunpower)

ای تی آی / ATI
۳۹ وات (۹۰ سانت ) ۸تایی (sunpower) 23,022,000 تومان
۳۹ وات (۹۰ سانت ) ۶تایی (sunpower)

۳۹ وات (۹۰ سانت ) ۶تایی (sunpower)

ای تی آی / ATI
۳۹ وات (۹۰ سانت ) ۶تایی (sunpower) 20,848,000 تومان
کرُم (Chrom)

کرُم (Chrom)

عناصر کم‌یاب ای تی آی / ATI
100 ml 294,000 تومان
لیتیوم (Lithium)

لیتیوم (Lithium)

عناصر کم‌یاب ای تی آی / ATI
100ml 294,000 تومان
آهن (Fe)

آهن (Fe)

عناصر کم‌یاب ای تی آی / ATI
100 ml 294,000 تومان
کبالت (Cobalt)

کبالت (Cobalt)

عناصر کم‌یاب ای تی آی / ATI
100 ml 294,000 تومان
بُرُن (Boron)

بُرُن (Boron)

عناصر کم‌یاب ای تی آی (ATI)
1000 ml 511,000 تومان
استرانتیوم (Strontium)

استرانتیوم (Strontium)

عناصر کم‌یاب ای تی آی / ATI
1000 ml 511,000 تومان
زینک (Zink)

زینک (Zink)

عناصر کم‌یاب ای تی آی / ATI
100 ml 294,000 تومان
آیوداین (Iod)

آیوداین (Iod)

ای تی آی / ATI
100ml 294,000 تومان
پرپل پلاس (purple plus)

پرپل پلاس (purple plus)

ای تی آی / ATI
39w

723,000 تومان
آکتینیک (actinic)

آکتینیک (actinic)

ای تی آی / ATI
39w


612,000 تومان
آکوا بلو اسپشیال (aqua blue special)

آکوا بلو اسپشیال (aqua blue special)

ای تی آی / ATI
39w


612,000 تومان
کورال پلاس (coral plus)

کورال پلاس (coral plus)

ای تی آی / ATI
54w

612,000 تومان
بلو پلاس (blue plus)

بلو پلاس (blue plus)

ای تی آی / ATI
54w

780,000 تومان
شن آب شور سفید فیجی (Fiji White Sand)

شن آب شور سفید فیجی (Fiji White Sand)

شن آب شور ای تی آی / ATI
L- 9.07 kg 578,000 تومان
آکرولایم  ( Carbo Ex Air Filter ATI)

آکرولایم ( Carbo Ex Air Filter ATI)

جاذب CO2 ای تی آی / ATI
ناموجود
نمک کورال اوشن ( coral ocean salt )

نمک کورال اوشن ( coral ocean salt )

نمک آب شور ATI
ناموجود
ایزی فرگ ( easy frag )

ایزی فرگ ( easy frag )

ای تی آی / ATI
ناموجود
اسنشیالز (Essentials)

اسنشیالز (Essentials)

عناصر اصلی و کم‌یاب ای تی آی (ATI)
ناموجود
ایزی گلو (Easy_glue)

ایزی گلو (Easy_glue)

ای تی آی / ATI
ناموجود
۲۴ وات (۶۰ سانتی ) ۶تایی (sunpower)

۲۴ وات (۶۰ سانتی ) ۶تایی (sunpower)

ای تی آی / ATI
ناموجود
۵۴ وات (۱۲۰ سانتی ) ۶تایی (sunpower)

۵۴ وات (۱۲۰ سانتی ) ۶تایی (sunpower)

ای تی آی / ATI
ناموجود
۵۴ وات (۱۲۰ سانتی ) ۸تایی (sunpower)

۵۴ وات (۱۲۰ سانتی ) ۸تایی (sunpower)

ای تی آی / ATI
ناموجود
۸۰ وات (۱۵۰ سانتی ) ۶تایی (sunpower)

۸۰ وات (۱۵۰ سانتی ) ۶تایی (sunpower)

ای تی آی / ATI
ناموجود
۸۰ وات (۱۵۰ سانتی ) ۸تایی (sunpower)

۸۰ وات (۱۵۰ سانتی ) ۸تایی (sunpower)

ای تی آی / ATI
ناموجود
مولیبدنوم (Molibdom)

مولیبدنوم (Molibdom)

ای تی آی / ATI
ناموجود
منیزیوم (magnesium)

منیزیوم (magnesium)

ای تی آی / ATI
ناموجود
پتاسیوم (kalium)

پتاسیوم (kalium)

ای تی آی / ATI
ناموجود

دسته بندی موجودات زنده
DNN