= =
نوتریشن C.N.P

نوتریشن C.N.P

مواد مغذی ای تی آی / ATI
محلول نیتروژن 500ml 538,000 تومان
سان پاور 8تایی 39 وات

سان پاور 8تایی 39 وات

ای تی آی / ATI
90cm 23,022,000 تومان
سان پاور 6تایی 39 وات

سان پاور 6تایی 39 وات

ای تی آی / ATI
90cm 20,848,000 تومان
کرُم (Chrom)

کرُم (Chrom)

عناصر کم‌یاب ای تی آی / ATI
100ml 294,000 تومان
لیتیوم (Lithium)

لیتیوم (Lithium)

عناصر کم‌یاب ای تی آی / ATI
100ml 294,000 تومان
Fe

Fe

ATI
100ml 294,000 تومان
کبالت (Cobalt)

کبالت (Cobalt)

عناصر کم‌یاب ای تی آی / ATI
100ml 294,000 تومان
برن(Boron)

برن(Boron)

ATI
1000ml 511,000 تومان
استرانتیوم (Strontium)

استرانتیوم (Strontium)

عناصر کم‌یاب ای تی آی / ATI
1000ml 511,000 تومان
زینک (Zink)

زینک (Zink)

ای تی آی / ATI
100ml 294,000 تومان
آیوداین (Iod)

آیوداین (Iod)

ای تی آی / ATI
100ml 294,000 تومان
پرپل پلاس (Purple Plus)

پرپل پلاس (Purple Plus)

ای تی آی / ATI
39w

723,000 تومان
آکتینیک (Actinic)

آکتینیک (Actinic)

ای تی آی / ATI
39w


612,000 تومان
آکوا بلو اسپشیال (Aqua Blue Special)

آکوا بلو اسپشیال (Aqua Blue Special)

ای تی آی / ATI
39w


612,000 تومان
کورال پلاس (Coral Plus)

کورال پلاس (Coral Plus)

ای تی آی / ATI
54w

612,000 تومان
بلو پلاس (Blue Plus)

بلو پلاس (Blue Plus)

ای تی آی / ATI
54w

780,000 تومان
شن آب شور سفید فیجی (Fiji White Sand)

شن آب شور سفید فیجی (Fiji White Sand)

شن آب شور ای تی آی / ATI
L- 9.07 kg 578,000 تومان
آکرولایم  ( Carbo Ex Air Filter ATI)

آکرولایم ( Carbo Ex Air Filter ATI)

جاذب CO2 ای تی آی / ATI
ناموجود
Coral Ocean Salt

Coral Ocean Salt

ATI
ناموجود
Easy Frag

Easy Frag

ATI
ناموجود
Essentials

Essentials

عناصر اصلی و کم‌یاب ATI
ناموجود
Easy Glue

Easy Glue

ATI
ناموجود
Sun Power 6*24Watt

Sun Power 6*24Watt

ATI
ناموجود
۵۴ وات (۱۲۰ سانتی ) ۶تایی (sunpower)

۵۴ وات (۱۲۰ سانتی ) ۶تایی (sunpower)

ای تی آی / ATI
ناموجود

دسته بندی موجودات زنده