= =
تست پتاسیم

تست پتاسیم

کورالن زاخت / korallen zucht
kalium test 924,000 تومان
تست مس (Copper Test)

تست مس (Copper Test)

سالیفرت / Salifert
copper test 460,000 تومان
Kit Test NO2

Kit Test NO2

Salifert
No2 test kit 460,000 تومان
کیت تست اکسیژن (Test Kit Oxygen)

کیت تست اکسیژن (Test Kit Oxygen)

سالیفرت / Salifert
O2 test kit 425,000 تومان
کیت تست سیلیکات (Test Kit Silicate)

کیت تست سیلیکات (Test Kit Silicate)

سالیفرت / Salifert
SI test kit 443,000 تومان
کیت تست ارگانیک (Organics Test Kit)

کیت تست ارگانیک (Organics Test Kit)

سالیفرت / Salifert
organics test kit 460,000 تومان
تست پی اچ (PH Test)

تست پی اچ (PH Test)

سالیفرت / Salifert
PH test 414,000 تومان
تست منیزیوم (Magnesium Test)

تست منیزیوم (Magnesium Test)

سالیفرت / Salifert
Mg test 500,000 تومان
تست سختی (KH/Alk Pro Test)

تست سختی (KH/Alk Pro Test)

سالیفرت / Salifert
KH/alk pro test 444,000 تومان
تست کلسیم (Calcium Test)

تست کلسیم (Calcium Test)

دارای تاییدیه از ICP سالیفرت / Salifert
Ca test 425,000 تومان
تست فسفات (Phosphate Test)

تست فسفات (Phosphate Test)

سالیفرت / Salifert
po4 test kit 460,000 تومان
تست نیترات (Nitrate test)

تست نیترات (Nitrate test)

سالیفرت / Salifert
تست نیترات (nitrate test) 491,000 تومان
تست ید (Iodine Test)

تست ید (Iodine Test)

سالیفرت / Salifert
I2 test 600,000 تومان
تست پتاسیم (Potassium Test)

تست پتاسیم (Potassium Test)

سالیفرت / Salifert
k test 580,000 تومان
کیت تست DKH/meq/L

کیت تست DKH/meq/L

فائونا مارین / Fauna Marin
ناموجود
تست آمونیاک (Ammonia Test)

تست آمونیاک (Ammonia Test)

سالیفرت / Salifert
ناموجود
دسته بندی موجودات زنده