= =
گرین سیانو (Green Cyano RX)

گرین سیانو (Green Cyano RX)

از بین برنده‌ی سیانو بلو لایف / blue life
4gr 713,000 تومان
رد ایکس (Red X)

رد ایکس (Red X)

از بین برنده‌ی سیانو فائونا مارین / Fauna Marin
250mil 1,063,000 تومان
داینو ایکس  (Dino X)

داینو ایکس (Dino X)

فائونا مارین / Fauna Marin
1000ml 1,993,000 تومان
رد سیانو آرایکس (Red Cyano Rx)

رد سیانو آرایکس (Red Cyano Rx)

از بین برنده‌ی رد سیانو بلو لایف / Blue Life
4 gr 714,000 تومان
فلت وورم آرایکس (Flatworm Rx)

فلت وورم آرایکس (Flatworm Rx)

از بین برنده‌ی فلات وورم بلو لایف / Blue Life
30 ml 815,000 تومان
پریونت ایک (Prevent Ich)

پریونت ایک (Prevent Ich)

کوردون / kordon
16oz

447,000 تومان
ایک اتک (Ich Attack)

ایک اتک (Ich Attack)

کوردون / kordon
500 ml 447,000 تومان
متروپلکس (MetroPlex)

متروپلکس (MetroPlex)

درمان بیماری‌های باکتریایی و انگلی سیچم (سیکم)/Seachem
5 gr 283,000 تومان
ریف دیپ (Reef Dip)

ریف دیپ (Reef Dip)

سیچم (سیکم)/Seachem
100mil


377,000 تومان
گارلیک گارد (Garlic Guard)

گارلیک گارد (Garlic Guard)

سیچم (سیکم)/Seachem
250ml

315,000 تومان
فلت ورم اگزیت (Flatworm Exit)

فلت ورم اگزیت (Flatworm Exit)

سالیفرت / Salifert
(flatworm exit) 10ml 415,000 تومان
آیپتازیا اگزیت (Aiptasia Exit)

آیپتازیا اگزیت (Aiptasia Exit)

سالیفرت / Salifert
50ml 434,000 تومان
داروی ضد آیپتازیا (Aiptasia Eliminator)

داروی ضد آیپتازیا (Aiptasia Eliminator)

ریف سیف Joes Juice
ناموجود
آیپتازیا آرایکس (Aiptasia RX)

آیپتازیا آرایکس (Aiptasia RX)

از بین برنده‌ی آیپتازیا بلو لایف / Blue Life
ناموجود
دیپ (The Dip)

دیپ (The Dip)

فائونا مارین / Fauna Marin
ناموجود
پاراگارد (paraguard)

پاراگارد (paraguard)

سیچم (سیکم)/Seachem
ناموجود
فکوس (focus)

فکوس (focus)

سیچم (سیکم)/Seachem
ناموجود
نئوپلکس (NeoPlex)

نئوپلکس (NeoPlex)

درمان عفونت‌های خارجی سیچم (سیکم)/Seachem
ناموجود
پلی گارد (polyguard)

پلی گارد (polyguard)

سیچم (سیکم)/Seachem
ناموجود
سولفا پلکس (sulfaplex)

سولفا پلکس (sulfaplex)

سیچم (سیکم)/Seachem
ناموجود
استرس گارد (stress guard)

استرس گارد (stress guard)

سیچم (سیکم)/Seachem
ناموجود
دسته بندی موجودات زنده
DNN