= =
جراح ژاپنی (Japan Surgeonfish)

جراح ژاپنی (Japan Surgeonfish)

Acanthurus japonicus ایران آکواریا / Iran Aquaria
سایز L 1,900,000 تومان
دلقک ماهی اورنج استورم (Orange Storm Clownfish)

دلقک ماهی اورنج استورم (Orange Storm Clownfish)

تکثیری خاص ایران آکواریا / Iran Aquaria
سایز L 2,000,000 تومان
دلقک ماهی بلک استورم (Black Storm Clownfish)

دلقک ماهی بلک استورم (Black Storm Clownfish)

تکثیری خاص ایران آکواریا / Iran Aquaria
سایز L 2,000,000 تومان
دلقک ماهی پیکاسو (Picasso Clownfish)

دلقک ماهی پیکاسو (Picasso Clownfish)

تکثیری خاص ایران آکواریا / Iran Aquaria
سایز L تایپ A

750,000 تومان
دلقک ماهی پلاتینیوم استورم (Platinium Storm Clownfish)

دلقک ماهی پلاتینیوم استورم (Platinium Storm Clownfish)

تکثیری خاص ایران آکواریا / Iran Aquaria
سایز L 1,200,000 تومان
دلقک ماهی اسلاریس سیاه (Black Ocellaris Clownfish)

دلقک ماهی اسلاریس سیاه (Black Ocellaris Clownfish)

تکثیری خاص ایران آکواریا / Iran Aquaria
سایز L 650,000 تومان
دامسل شکم زرد (Yellow Belly Damselfish)

دامسل شکم زرد (Yellow Belly Damselfish)

Pomacentrus auriventris ایران آکواریا / Iran Aquaria
سایز L 170,000 تومان
پروانه ماهی لانگ نوز (Longnose Butterflyfish)

پروانه ماهی لانگ نوز (Longnose Butterflyfish)

Forcipiger flavissimus ایران آکواریا / Iran Aquaria
سایز M 570,000 تومان
کرومیس سبز (Green Reef Chromis)

کرومیس سبز (Green Reef Chromis)

Chromis viridis ایران آکواریا / Iran Aquaria
سایز M 160,000 تومان
دامسل کلودی (Cloudy Damselfish)

دامسل کلودی (Cloudy Damselfish)

Dascyllus carneus ایران آکواریا
سایز L

160,000 تومان
دلقک ماهی اسنو فلیک (Snowflake Clownfish)

دلقک ماهی اسنو فلیک (Snowflake Clownfish)

تکثیری خاص ایران آکواریا
سایز L 850,000 تومان
پانتر گروپر (Panther Grouper)

پانتر گروپر (Panther Grouper)

Cromileptes altivelis ایران آکواریا
سایز L 470,000 تومان
گابی دلقک زرد (Yellow Clown Goby)

گابی دلقک زرد (Yellow Clown Goby)

Gobiodon okinawae ایران آکواریا
سایز M 280,000 تومان
کرومیس سفید و مشکی (Black & White Chromis)

کرومیس سفید و مشکی (Black & White Chromis)

Chromis margaritifer ایران آکواریا
سایز L 160,000 تومان
کاردینال پیجاما (Pajama Cardinalfish)

کاردینال پیجاما (Pajama Cardinalfish)

Sphaeramia nematoptera ایران آکواریا
سایز M 180,000 تومان
مارین بتا (Marine Betta)

مارین بتا (Marine Betta)

Calloplesiops altivelis ایران آکواریا
سایز L 1,300,000 تومان
پروانه ماهی آیینه‌ای (Mirror Butterflyfish)

پروانه ماهی آیینه‌ای (Mirror Butterflyfish)

Chaetodon speculum ایران آکواریا
سایز M 400,000 تومان
پروانه ماهی واگابوند (Vagabond Butterflyfish)

پروانه ماهی واگابوند (Vagabond Butterflyfish)

Chaetodon vagabundus ایران آکواریا
سایز L 400,000 تومان
هاگ اکلیبس (Coral Hogfish)

هاگ اکلیبس (Coral Hogfish)

Bodianus mesothorax ایران آکواریا
سایز L 400,000 تومان
ماندارین خالدار (Spotted Mandarin)

ماندارین خالدار (Spotted Mandarin)

Synchiropus picturatus ایران آکواریا
سایز L 330,000 تومان
گابی سر طلایی (Gold Head Goby)

گابی سر طلایی (Gold Head Goby)

Valenciennea strigata ایران آکواریا
سایز L 350,000 تومان
فرشته ماهی ورولیکی  (Half Black Angelfish)

فرشته ماهی ورولیکی (Half Black Angelfish)

Centropyge vroliki ایران آکواریا
سایز L 400,000 تومان
جراح ماهی اورنج شولدر (Orange Shoulder Tang)

جراح ماهی اورنج شولدر (Orange Shoulder Tang)

Acanthurus olivaceus ایران آکواریا
بالغ سایز L 1,000,000 تومان
دامسل آزور (Azure Damselfish)

دامسل آزور (Azure Damselfish)

Amphiprion frenatus ایران آکواریا
سایز L 170,000 تومان
دلقک ماهی اسلاریس (Ocellaris Clownfish)

دلقک ماهی اسلاریس (Ocellaris Clownfish)

Amphiprion ocellaris ایران آکواریا
سایز M تکثیری خارجی

150,000 تومان
شاه بلنی  (Rockskipper Blenny)

شاه بلنی (Rockskipper Blenny)

Salarias fasciatus ایران آکواریا
سایز L 240,000 تومان
راس آرایشگر (Bluestreak Cleaner Wrasse)

راس آرایشگر (Bluestreak Cleaner Wrasse)

Labroides dimidiatus ایران آکواریا
سایز L 240,000 تومان
 بلو تانگ (Blue Tang)

بلو تانگ (Blue Tang)

Paracanthurus hepatus ایران آکواریا
سایز S


700,000 تومان
موریش آیدل (Moorish idol)

موریش آیدل (Moorish idol)

Zanclus cornutus ایران آکواریا
سایز L 780,000 تومان
ماندارین سبز  (Green Mandarin)

ماندارین سبز (Green Mandarin)

Synchiropus splendidus ایران آکواریا
سایز L 330,000 تومان

دسته بندی موجودات زنده
DNN