= =
کرومیس سفید و مشکی (Black & White Chromis)

کرومیس سفید و مشکی (Black & White Chromis)

Chromis margaritifer ایران آکواریا
سایز L 180,000 تومان
ماشه ماهی پیکاسو هومو (Humu Picasso Triggerfish)

ماشه ماهی پیکاسو هومو (Humu Picasso Triggerfish)

Rhinecanthus aculeatus ایران آکواریا
سایز L 700,000 تومان
خروس ماهی ولیتان (Volitan Lionfish)

خروس ماهی ولیتان (Volitan Lionfish)

Pterois volitans ایران آکواریا
سایز L 700,000 تومان
دلقک ماهی اسلاریس (Ocellaris Clownfish)

دلقک ماهی اسلاریس (Ocellaris Clownfish)

Amphiprion ocellaris ایران آکواریا
L سایز 220,000 تومان
Blue Tang

Blue Tang

Paracanthurus hepatus Iran Aquaria
سایز M


900,000 تومان
دلقک ماهی کلارکی (Clarkii Clownfish) 

دلقک ماهی کلارکی (Clarkii Clownfish) 

Amphiprion clarkii ایران آکواریا
سایز xL 1,500,000 تومان
صورت روباهی (Foxface Lo)

صورت روباهی (Foxface Lo)

Siganus vulpinus ایران آکواریا
سایز M


700,000 تومان
جراح اسکوپاس (Scopas Tang)

جراح اسکوپاس (Scopas Tang)

Zebrasoma scopas ایران آکواریا
سایز L

550,000 تومان
جراح ژاپنی (Japan Surgeonfish)

جراح ژاپنی (Japan Surgeonfish)

Acanthurus japonicus ایران آکواریا / Iran Aquaria
ناموجود
دلقک ماهی اورنج استورم (Orange Storm Clownfish)

دلقک ماهی اورنج استورم (Orange Storm Clownfish)

تکثیری خاص ایران آکواریا / Iran Aquaria
ناموجود
دلقک ماهی بلک استورم (Black Storm Clownfish)

دلقک ماهی بلک استورم (Black Storm Clownfish)

تکثیری خاص ایران آکواریا / Iran Aquaria
ناموجود
دلقک ماهی پیکاسو (Picasso Clownfish)

دلقک ماهی پیکاسو (Picasso Clownfish)

تکثیری خاص ایران آکواریا / Iran Aquaria
ناموجود
دامسل شکم زرد (Yellow Belly Damselfish)

دامسل شکم زرد (Yellow Belly Damselfish)

Pomacentrus auriventris ایران آکواریا / Iran Aquaria
ناموجود
خفاش ماهی پیناتوس (Pinnatus Batfish)

خفاش ماهی پیناتوس (Pinnatus Batfish)

Platax pinnatus ایران آکواریا / Iran Aquaria
ناموجود
فرشته ماهی کی هول (Keyhole Angelfish)

فرشته ماهی کی هول (Keyhole Angelfish)

Centropyge tibicin ایران آکواریا / Iran Aquaria
ناموجود
راس زرد (Yellow Wrasse)

راس زرد (Yellow Wrasse)

Halichoeres chrysus ایران آکواریا / Iran Aquaria
ناموجود
پروانه ماهی لانگ نوز (Longnose Butterflyfish)

پروانه ماهی لانگ نوز (Longnose Butterflyfish)

Forcipiger flavissimus ایران آکواریا / Iran Aquaria
ناموجود
فایر فیش بنفش (Purple Firefish)

فایر فیش بنفش (Purple Firefish)

ایران آکواریا / Iran Aquaria
ناموجود
کرومیس

کرومیس

ناموجود
گابی آنتن‌دار (Yasha White Ray Shrimp Goby)

گابی آنتن‌دار (Yasha White Ray Shrimp Goby)

Stonogobiops yasha ایران آکواریا
ناموجود
راس فرشته‌ی رابی لانگ‌فین (Ruby Longfin Fairy Wrasse)

راس فرشته‌ی رابی لانگ‌فین (Ruby Longfin Fairy Wrasse)

Cirrhilabrus rubeus ایران آکواریا
ناموجود
پروانه ماهی هشت خط (Eightband Butterflyfish)

پروانه ماهی هشت خط (Eightband Butterflyfish)

Chaetodon octofasciatus ایران آکواریا
ناموجود
راس آرایشگر دو رنگ (Bicolour Bluestreak Cleaner Wrasse)

راس آرایشگر دو رنگ (Bicolour Bluestreak Cleaner Wrasse)

labroides bicolor ایران آکواریا
ناموجود
بلنی دم چنگالی (Forktail Blenny)

بلنی دم چنگالی (Forktail Blenny)

Meiacanthus atrodorsalis ایران آکواریا / Iran Aquaria
ناموجود

دسته بندی موجودات زنده