= =
حذف کننده‌ی فسفات (Phosphate Eliminator)

حذف کننده‌ی فسفات (Phosphate Eliminator)

حذف کننده‌ی فسفات‌ مایع سالیفرت / Salifert
250 ml

275,000 تومان
تست مس (Copper Test)

تست مس (Copper Test)

سالیفرت / Salifert
copper test 460,000 تومان
کیت تست نیتریت (Kit Test NO2)

کیت تست نیتریت (Kit Test NO2)

سالیفرت / Salifert
No2 test kit 460,000 تومان
کیت تست اکسیژن (Test Kit Oxygen)

کیت تست اکسیژن (Test Kit Oxygen)

سالیفرت / Salifert
O2 test kit 425,000 تومان
کیت تست سیلیکات (Test Kit Silicate)

کیت تست سیلیکات (Test Kit Silicate)

سالیفرت / Salifert
SI test kit 443,000 تومان
کیت تست ارگانیک (Organics Test Kit)

کیت تست ارگانیک (Organics Test Kit)

سالیفرت / Salifert
organics test kit 460,000 تومان
ریف بُرون (Reef Boron)

ریف بُرون (Reef Boron)

سالیفرت / Salifert
500ml

377,000 تومان
کورال گروور (Coral Grower)

کورال گروور (Coral Grower)

سالیفرت / Salifert
250ml

332,000 تومان
کورالاین آمینو اسید (Coralline Amino Acids)

کورالاین آمینو اسید (Coralline Amino Acids)

سالیفرت / Salifert
250ml

284,000 تومان
سافت تریس (Trace Soft)

سافت تریس (Trace Soft)

سالیفرت / Salifert
500ml 397,000 تومان
تست پی اچ (PH Test)

تست پی اچ (PH Test)

سالیفرت / Salifert
PH test 414,000 تومان
تست منیزیوم (Magnesium Test)

تست منیزیوم (Magnesium Test)

سالیفرت / Salifert
Mg test 500,000 تومان
تست کلسیم (Calcium Test)

تست کلسیم (Calcium Test)

سالیفرت / Salifert
Ca test 425,000 تومان
تست فسفات (Phosphate Test)

تست فسفات (Phosphate Test)

سالیفرت / Salifert
po4 test kit 460,000 تومان
تست ید (Iodine Test)

تست ید (Iodine Test)

سالیفرت / Salifert
I2 test 600,000 تومان
فلت ورم اگزیت (Flatworm Exit)

فلت ورم اگزیت (Flatworm Exit)

سالیفرت / Salifert
(flatworm exit) 10ml 415,000 تومان
آیپتازیا اگزیت (Aiptasia Exit)

آیپتازیا اگزیت (Aiptasia Exit)

سالیفرت / Salifert
50ml 434,000 تومان
تست سختی (KH/Alk Pro Test)

تست سختی (KH/Alk Pro Test)

سالیفرت / Salifert
ناموجود
تست نیترات (Nitrate test)

تست نیترات (Nitrate test)

سالیفرت / Salifert
ناموجود
تست آمونیاک (Ammonia Test)

تست آمونیاک (Ammonia Test)

سالیفرت / Salifert
ناموجود
تست پتاسیم (Potassium Test)

تست پتاسیم (Potassium Test)

سالیفرت / Salifert
ناموجود
دسته بندی موجودات زنده
DNN