= =
قاب فلیپ کواد تی 5، 4 لامپی (T5 ،4 Lamps-Flip Quad)

قاب فلیپ کواد تی 5، 4 لامپی (T5 ،4 Lamps-Flip Quad)

ادیسه / odyssea
4 لامپی 604,850,000 تومان
قاب لامپ دی پی دووال تی 5 (T5 Dual lamp DP)

قاب لامپ دی پی دووال تی 5 (T5 Dual lamp DP)

ادیسه / odyssea
90-100cm


1,860,000 تومان
قاب کواد 90-100 سانتی متری (Quad Lamp 90-100cm)

قاب کواد 90-100 سانتی متری (Quad Lamp 90-100cm)

ادیسه / odyssea
کوواد 90-100 سانتی متری (quad lamp 90-100cm) 4,350,000 تومان
سان پاور 8تایی 39 وات

سان پاور 8تایی 39 وات

ای تی آی / ATI
90cm 23,022,000 تومان
سان پاور 6تایی 39 وات

سان پاور 6تایی 39 وات

ای تی آی / ATI
90cm 20,848,000 تومان
Sun Power 6*24Watt

Sun Power 6*24Watt

ATI
ناموجود
۵۴ وات (۱۲۰ سانتی ) ۶تایی (sunpower)

۵۴ وات (۱۲۰ سانتی ) ۶تایی (sunpower)

ای تی آی / ATI
ناموجود
۵۴ وات (۱۲۰ سانتی ) ۸تایی (sunpower)

۵۴ وات (۱۲۰ سانتی ) ۸تایی (sunpower)

ای تی آی / ATI
ناموجود
۸۰ وات (۱۵۰ سانتی ) ۶تایی (sunpower)

۸۰ وات (۱۵۰ سانتی ) ۶تایی (sunpower)

ای تی آی / ATI
ناموجود
۸۰ وات (۱۵۰ سانتی ) ۸تایی (sunpower)

۸۰ وات (۱۵۰ سانتی ) ۸تایی (sunpower)

ای تی آی / ATI
ناموجود
ماتریکس (MATRIXX)

ماتریکس (MATRIXX)

گیزمن / giesemann
ناموجود
ادیسه تی-5 (Odyssea-T5)

ادیسه تی-5 (Odyssea-T5)

ادیسه / odyssey
ناموجود
دسته بندی موجودات زنده