= =
کرُم (Chrom)

کرُم (Chrom)

عناصر کم‌یاب ای تی آی / ATI
100 ml 294,000 تومان
لیتیوم (Lithium)

لیتیوم (Lithium)

عناصر کم‌یاب ای تی آی / ATI
100ml 294,000 تومان
آهن (Fe)

آهن (Fe)

عناصر کم‌یاب ای تی آی / ATI
100 ml 294,000 تومان
کبالت (Cobalt)

کبالت (Cobalt)

عناصر کم‌یاب ای تی آی / ATI
100 ml 294,000 تومان
بُرُن (Boron)

بُرُن (Boron)

عناصر کم‌یاب ای تی آی (ATI)
1000 ml 511,000 تومان
استرانتیوم (Strontium)

استرانتیوم (Strontium)

عناصر کم‌یاب ای تی آی / ATI
1000 ml 511,000 تومان
زینک (Zink)

زینک (Zink)

عناصر کم‌یاب ای تی آی / ATI
100 ml 294,000 تومان
آیوداین (Iod)

آیوداین (Iod)

ای تی آی / ATI
100ml 294,000 تومان
اسنشیالز (Essentials)

اسنشیالز (Essentials)

عناصر اصلی و کم‌یاب ای تی آی (ATI)
ناموجود
مولیبدنوم (Molibdom)

مولیبدنوم (Molibdom)

ای تی آی / ATI
ناموجود
پتاسیوم (kalium)

پتاسیوم (kalium)

ای تی آی / ATI
ناموجود
بُرُماین (boromine)

بُرُماین (boromine)

ای تی آی / ATI
ناموجود
منگنز (mangan)

منگنز (mangan)

ای تی آی / ATI
ناموجود
وانادیوم (vanadium)

وانادیوم (vanadium)

ای تی آی / ATI
ناموجود
دسته بندی موجودات زنده
DNN