= =
کرُم (Chrom)

کرُم (Chrom)

عناصر کم‌یاب ای تی آی / ATI
100ml 294,000 تومان
لیتیوم (Lithium)

لیتیوم (Lithium)

عناصر کم‌یاب ای تی آی / ATI
100ml 294,000 تومان
Fe

Fe

ATI
100ml 294,000 تومان
کبالت (Cobalt)

کبالت (Cobalt)

عناصر کم‌یاب ای تی آی / ATI
100ml 294,000 تومان
برن(Boron)

برن(Boron)

ATI
1000ml 511,000 تومان
استرانتیوم (Strontium)

استرانتیوم (Strontium)

عناصر کم‌یاب ای تی آی / ATI
1000ml 511,000 تومان
زینک (Zink)

زینک (Zink)

ای تی آی / ATI
100ml 294,000 تومان
آیوداین (Iod)

آیوداین (Iod)

ای تی آی / ATI
100ml 294,000 تومان
Essentials

Essentials

عناصر اصلی و کم‌یاب ATI
ناموجود
Molibdom)

Molibdom)

ATI
ناموجود
Kalium

Kalium

ATI
ناموجود
بُرُماین (boromine)

بُرُماین (boromine)

ای تی آی / ATI
ناموجود
منگنز (mangan)

منگنز (mangan)

ای تی آی / ATI
ناموجود
وانادیوم (vanadium)

وانادیوم (vanadium)

ای تی آی / ATI
ناموجود
دسته بندی موجودات زنده