= =
تست پتاسیم

تست پتاسیم

کورالن زاخت / korallen zucht
kalium test 924,000 تومان
تست مس (Copper Test)

تست مس (Copper Test)

سالیفرت / Salifert
copper test 460,000 تومان
Kit Test NO2

Kit Test NO2

Salifert
No2 test kit 460,000 تومان
کیت تست اکسیژن (Test Kit Oxygen)

کیت تست اکسیژن (Test Kit Oxygen)

سالیفرت / Salifert
O2 test kit 425,000 تومان
کیت تست سیلیکات (Test Kit Silicate)

کیت تست سیلیکات (Test Kit Silicate)

سالیفرت / Salifert
SI test kit 443,000 تومان
کیت تست ارگانیک (Organics Test Kit)

کیت تست ارگانیک (Organics Test Kit)

سالیفرت / Salifert
organics test kit 460,000 تومان
ریف اسپیشال تست (Reef Special Test)

ریف اسپیشال تست (Reef Special Test)

سیچم(سیکم) / Seachem
over 75 tests 751,000 تومان
تست ید و یدید (Iodine & Iodide Test)

تست ید و یدید (Iodine & Iodide Test)

سیچم(سیکم) / Seachem
over 75 tests 351,000 تومان
تست استرانسیوم (Strontium Test)

تست استرانسیوم (Strontium Test)

سیچم(سیکم) / Seachem
50 titration tests for strontium 836,000 تومان
آلکانیتی (Marine pH & Alkalinity)

آلکانیتی (Marine pH & Alkalinity)

سیچم(سیکم) / Seachem
over 75 tests 766,000 تومان
تست کاپر (مس) (test copper)

تست کاپر (مس) (test copper)

سیچم (سیکم)/Seachem
test copper 434,000 تومان
تست پی اچ (PH Test)

تست پی اچ (PH Test)

سالیفرت / Salifert
PH test 414,000 تومان
تست منیزیوم (Magnesium Test)

تست منیزیوم (Magnesium Test)

سالیفرت / Salifert
Mg test 500,000 تومان
تست کلسیم (Calcium Test)

تست کلسیم (Calcium Test)

سالیفرت / Salifert
Ca test 425,000 تومان
تست فسفات (Phosphate Test)

تست فسفات (Phosphate Test)

سالیفرت / Salifert
po4 test kit 460,000 تومان
تست آهن (iron test)

تست آهن (iron test)

سیچم (سیکم)/Seachem
iron test 322,000 تومان
تست ید (Iodine Test)

تست ید (Iodine Test)

سالیفرت / Salifert
I2 test 600,000 تومان
قلم تستر آب شیائومی

قلم تستر آب شیائومی

قلم تی دی اس متر آب Xiaomi
ناموجود
تستر دیجیتالی (digital tester)

تستر دیجیتالی (digital tester)

واتر کووالیتی / water quality
ناموجود
تست آلکالینیتی (Kh test kit)

تست آلکالینیتی (Kh test kit)

گیزمن / giesemann
ناموجود
تست ید (i2 test kit)

تست ید (i2 test kit)

گیزمن / giesemann
ناموجود
تست پی اچ (ph test kit)

تست پی اچ (ph test kit)

گیزمن / giesemann
ناموجود
تست آهن (Fe test kit)

تست آهن (Fe test kit)

گیزمن / giesemann
ناموجود
تست آمونیاک (NH3 test kit)

تست آمونیاک (NH3 test kit)

گیزمن / giesemann
ناموجود

دسته بندی موجودات زنده
DNN