= =
کیت تست نیترات

کیت تست نیترات

دارای تاییدیه از ICP آکوافارست ( Aquaforest )
40 تست 450,000 تومان
کیت تست فسفات

کیت تست فسفات

دارای تاییدیه از ICP آکوافارست ( Aquaforest )
40 تست 450,000 تومان
تست پتاسیم

تست پتاسیم

کورالن زاخت / korallen zucht
kalium test 1,109,000 تومان
تست مس (Copper Test)

تست مس (Copper Test)

سالیفرت / Salifert
copper test 556,600 تومان
Kit Test NO2

Kit Test NO2

Salifert
No2 test kit 556,600 تومان
کیت تست اکسیژن (Test Kit Oxygen)

کیت تست اکسیژن (Test Kit Oxygen)

سالیفرت / Salifert
O2 test kit 514,800 تومان
کیت تست سیلیکات (Test Kit Silicate)

کیت تست سیلیکات (Test Kit Silicate)

سالیفرت / Salifert
SI test kit 536,800 تومان
کیت تست ارگانیک (Organics Test Kit)

کیت تست ارگانیک (Organics Test Kit)

سالیفرت / Salifert
organics test kit 556,600 تومان
تست پرو منیزیوم (Test Kit Magnesium)

تست پرو منیزیوم (Test Kit Magnesium)

دارای تاییدیه از ICP آکوافارست / Aquaforest
MG test 470,000 تومان
تست پرو آلکالینیتی (Test Kit Alkalinity)

تست پرو آلکالینیتی (Test Kit Alkalinity)

دارای تاییدیه از ICP آکوافارست / Aquaforest
KH test 350,000 تومان
ریف اسپیشال تست (Reef Special Test)

ریف اسپیشال تست (Reef Special Test)

سیچم(سیکم) / Seachem
over 75 tests 827,000 تومان
تست ید و یدید (Iodine & Iodide Test)

تست ید و یدید (Iodine & Iodide Test)

سیچم(سیکم) / Seachem
over 75 tests 387,000 تومان
تست استرانسیوم (Strontium Test)

تست استرانسیوم (Strontium Test)

سیچم(سیکم) / Seachem
50 titration tests for strontium 920,000 تومان
آلکانیتی (Marine PH & Alkalinity)

آلکانیتی (Marine PH & Alkalinity)

سیچم(سیکم) / Seachem
over 75 tests 843,000 تومان
تست کاپر (مس) (Test Copper)

تست کاپر (مس) (Test Copper)

سیچم (سیکم)/Seachem
test copper 478,000 تومان
تست پی اچ (PH Test)

تست پی اچ (PH Test)

سالیفرت / Salifert
PH test 501,600 تومان
تست منیزیوم (Magnesium Test)

تست منیزیوم (Magnesium Test)

سالیفرت / Salifert
Mg test 605,000 تومان
تست سختی (KH/Alk Pro Test)

تست سختی (KH/Alk Pro Test)

سالیفرت / Salifert
KH/alk pro test 537,900 تومان
تست فسفات (Phosphate Test)

تست فسفات (Phosphate Test)

سالیفرت / Salifert
po4 test kit 556,600 تومان
تست نیترات (Nitrate test)

تست نیترات (Nitrate test)

سالیفرت / Salifert
تست نیترات (nitrate test) 595,100 تومان
تست آهن (Iron Test)

تست آهن (Iron Test)

سیچم (سیکم)/Seachem
iron test 355,000 تومان
تست ید (Iodine Test)

تست ید (Iodine Test)

سالیفرت / Salifert
I2 test 726,000 تومان
تست پتاسیم (Potassium Test)

تست پتاسیم (Potassium Test)

سالیفرت / Salifert
k test 701,800 تومان
قلم تستر آب شیائومی

قلم تستر آب شیائومی

قلم تی دی اس متر آب Xiaomi
ناموجود

دسته بندی موجودات زنده