= =
مگنت فلیپر مکس ( Max magnetic cleaner )

مگنت فلیپر مکس ( Max magnetic cleaner )

شیشه پاک کن فلیپر / Flipper
تا شیشه 25 میل 3,200,000 تومان
تیغه ی یدک مگنت مگ فلوت

تیغه ی یدک مگنت مگ فلوت

پاک کننده ی شیشه MAG-FLOAT
تک تیغه

300,000 تومان
پد الجی (Algae Pad)

پد الجی (Algae Pad)

سیچم(سیکم) / Seachem
3pack 341,000 تومان
لاین مگنت تیتانو (line mag titano)

لاین مگنت تیتانو (line mag titano)

ورتکس / vertex
لاین مگنت تیتانو (line mag titano) 546,000 تومان
مگنت - پاک کننده شیشه (magnet)

مگنت - پاک کننده شیشه (magnet)

مگ فلووت / mag float
10MM


606,000 تومان
آکوابلید (aqua blade)

آکوابلید (aqua blade)

کانتینیوم / continuum
w 24

552,000 تومان
مگنت فلیپر  STD

مگنت فلیپر STD

شیشه پاک کن فلیپر / Flipper
ناموجود
sample

sample

آکوا دیزاین آمانو (ای دی ای)
ناموجود
مگنت ام کلینر 108 (M-cleaner 108 magnet)

مگنت ام کلینر 108 (M-cleaner 108 magnet)

ریف اختاپوس/REEF OCTOPUS
ناموجود
مگنت ام کلینر 125 (M-cleaner 125 magnet)

مگنت ام کلینر 125 (M-cleaner 125 magnet)

ریف اختاپوس/REEF OCTOPUS
ناموجود
مگنت ام کلینر 99 (M-cleaner 99 magnet)

مگنت ام کلینر 99 (M-cleaner 99 magnet)

ریف اختاپوس/REEF OCTOPUS
ناموجود
کلینر مگ (cleaner mag)

کلینر مگ (cleaner mag)

ورتکس / vertex
ناموجود
دسته بندی موجودات زنده