= =
 الماس سیاه

الماس سیاه

زغال اکتیو ( کربن فعال ) ایران آکواریا / Iran Aquaria
هر عدد 500,000 تومان
زئو پاور (Zeo Power)

زئو پاور (Zeo Power)

سنگ زئولیت ایران آکواریا / Iran Aquaria
1000ml 280,000 تومان
فوسکیپر (Phoskeeper)

فوسکیپر (Phoskeeper)

فسفات گیر آکواریوم ایران آکواریا / Iran Aquaria
1000ml 560,000 تومان
Exxodus Phosphyx

Exxodus Phosphyx

Continuum
500ml 504,000 تومان
حذف کننده‌ی فسفات (Phosphate Eliminator)

حذف کننده‌ی فسفات (Phosphate Eliminator)

حذف کننده‌ی فسفات‌ مایع سالیفرت / Salifert
250ml 275,000 تومان
زئولیت (Zeolite)

زئولیت (Zeolite)

سیچم(سیکم) / Seachem
1litre

723,000 تومان
زئوویت (zeovit-zeolite)

زئوویت (zeovit-zeolite)

کورالن زاخت / korallen zucht
1000ml 399,000 تومان
فسفیلترم (Phosfiltrum)

فسفیلترم (Phosfiltrum)

آکواویترو / Aquavitro
50gr

373,000 تومان
ریف راکتور ام دی (reef reactor MD)

ریف راکتور ام دی (reef reactor MD)

سیچم (سیکم)/Seachem
2ltr

802,000 تومان
لایف بایو فیل (Life Bio Fil)

لایف بایو فیل (Life Bio Fil)

آکوافارست / Aquaforest
5000ml 1,266,000 تومان
رزین دمینرالیزیشن (demineralization resin)

رزین دمینرالیزیشن (demineralization resin)

رزین میکس بد آکوافارست / Aquaforest
1000ml 770,000 تومان
کربن (Carbon)

کربن (Carbon)

ذغال اکتیو آکوافارست / Aquaforest
1000ml 450,000 تومان
فسفات مینوس (Phosphate Minus)

فسفات مینوس (Phosphate Minus)

فسفات گیر پایه اهن آکوافارست / Aquaforest
1000ml 750,000 تومان
زئولیت میکس (Zeomix)

زئولیت میکس (Zeomix)

آکوافارست / Aquaforest
1000ml

261,000 تومان
فوسگارد (PhosGuard)

فوسگارد (PhosGuard)

سیچم (سیکم)/Seachem
100ml
183,000 تومان
فوسباند (phosbond)

فوسباند (phosbond)

سیچم (سیکم)/Seachem
250ml

434,000 تومان
هایپر سرب (Hypersorb)

هایپر سرب (Hypersorb)

سیچم (سیکم)/Seachem
250ml 247,000 تومان
رنیو (renew)

رنیو (renew)

سیچم (سیکم)/Seachem
250ml

357,000 تومان
دنیترات (de.nitrate)

دنیترات (de.nitrate)

سیچم (سیکم)/Seachem
2ltr

564,000 تومان
ماتریکس (Matrix)

ماتریکس (Matrix)

سیچم (سیکم)/Seachem
1ltr بسته‌بندی شده در آمریکا
121,000 تومان
ماتریکس کربن (Matrix Carbon)

ماتریکس کربن (Matrix Carbon)

سیچم (سیکم)/Seachem
100ml 183,000 تومان
پیوریژن (purigen)

پیوریژن (purigen)

سیچم (سیکم)/Seachem
100ml 455,000 تومان
سیژل (seagel)

سیژل (seagel)

سیچم (سیکم)/Seachem
100ml


201,000 تومان
بایوژن (Biogen)

بایوژن (Biogen)

آکوواویترو / Aquavitro
225ml

1,059,000 تومان

دسته بندی موجودات زنده