= =
دیفیوزر شیب دار (Slanted Diffuser)

دیفیوزر شیب دار (Slanted Diffuser)

سیچم (سیکم)/Seachem
15mm 496,000 تومان
اتصال شیشه ی  (U Tube)

اتصال شیشه ی (U Tube)

سیچم (سیکم)/Seachem
10mm 160,000 تومان
چکر پی اچ شیشه ای (PH Checker)

چکر پی اچ شیشه ای (PH Checker)

سیچم (سیکم)/Seachem
25mm 543,000 تومان
دیفیوزر اسپیرال (Spiral Bubble Counting Diffuser)

دیفیوزر اسپیرال (Spiral Bubble Counting Diffuser)

سیچم (سیکم)/Seachem
23mm 496,000 تومان
دیفیوزر حباب شمار (Bubble Counting Diffuser)

دیفیوزر حباب شمار (Bubble Counting Diffuser)

سیچم (سیکم)/Seachem
17mm 448,000 تومان
بیتل دیفیوزر (Beetle Diffuser)

بیتل دیفیوزر (Beetle Diffuser)

سیچم (سیکم)/Seachem
27mm

633,000 تومان
پد الجی (algae pad)

پد الجی (algae pad)

سیکم / seachem
341,000 تومان
شن آب شور مشکی گری کوست (gray coast)

شن آب شور مشکی گری کوست (gray coast)

شن آب شور مشکی سیکم / seachem
9kg 964,000 تومان
گلد سالت (Gold Salt)

گلد سالت (Gold Salt)

سیکم / seachem
70gr 134,000 تومان
زئولیت (zeolite)

زئولیت (zeolite)

سیکم / seachem
1ltr

723,000 تومان
گلد بافر (Gold Buffer)

گلد بافر (Gold Buffer)

گلدبافر، GoldBuffer سیکم / seachem
70gr 134,000 تومان
رپلنیش (REPLENISH)

رپلنیش (REPLENISH)

سیچم (سیکم)/Seachem
250ml 239,000 تومان
اکولیبریم (equilibrium)

اکولیبریم (equilibrium)

سیچم (سیکم)/Seachem
300gr 386,000 تومان
فلوریش اَدونس (FLOURISH ADVANCE)

فلوریش اَدونس (FLOURISH ADVANCE)

سیچم (سیکم)/Seachem
250ml 319,000 تومان
تست ریف اسپشیال (reef special test)

تست ریف اسپشیال (reef special test)

سیچم (سیکم)/Seachem
reef special test 751,000 تومان
تست آیوداین و آیوداید (Iodine & Iodide test)

تست آیوداین و آیوداید (Iodine & Iodide test)

سیچم (سیکم)/Seachem
iodine & iodide test 351,000 تومان
تست ریف استاتوس استرانسیوم حرفه ای (strontium test

تست ریف استاتوس استرانسیوم حرفه ای (strontium test

سیچم (سیکم)/Seachem
strontium test 836,000 تومان
تست الکالینیتی (alkalinity)

تست الکالینیتی (alkalinity)

سیچم (سیکم)/Seachem
alkalinity 766,000 تومان
متروپلکس (MetroPlex)

متروپلکس (MetroPlex)

درمان بیماری‌های باکتریایی و انگلی سیچم (سیکم)/Seachem
5 gr 283,000 تومان
ریف پک فوندمنتالز (Reef Pack Fundamentals)

ریف پک فوندمنتالز (Reef Pack Fundamentals)

عناصر پایه سیچم (سیکم)/Seachem
3-100ml 408,000 تومان
ریف پک اینهنسر (Reef Pack Enhancer)

ریف پک اینهنسر (Reef Pack Enhancer)

عناصر کمیاب سیچم (سیکم)/Seachem
3-100ml 408,000 تومان
ریف راکتور ام دی (reef reactor MD)

ریف راکتور ام دی (reef reactor MD)

سیچم (سیکم)/Seachem
2ltr

802,000 تومان
سیف (safe)

سیف (safe)

سیچم (سیکم)/Seachem
50gr

403,000 تومان
ریف دیپ (Reef Dip)

ریف دیپ (Reef Dip)

سیچم (سیکم)/Seachem
100mil


377,000 تومان
ریف آیوداید (iodide)

ریف آیوداید (iodide)

سیچم (سیکم)/Seachem
250ml


250,000 تومان
فوسگارد (PhosGuard)

فوسگارد (PhosGuard)

سیچم (سیکم)/Seachem
100ml
183,000 تومان
فوسباند (phosbond)

فوسباند (phosbond)

سیچم (سیکم)/Seachem
250ml

434,000 تومان
هایپر سرب (Hypersorb)

هایپر سرب (Hypersorb)

سیچم (سیکم)/Seachem
250ml 247,000 تومان
رنیو (renew)

رنیو (renew)

سیچم (سیکم)/Seachem
250ml

357,000 تومان
کاپری سرب (Cuprisorb)

کاپری سرب (Cuprisorb)

سیچم (سیکم)/Seachem
100ml 507,000 تومان

دسته بندی موجودات زنده
DNN