= =
پتاسیم مایع (Potassium)

پتاسیم مایع (Potassium)

تقویت کننده رنگ مرجان ایران آکواریا / Iran Aquaria
1000ml 160,000 تومان
منگنز (Manganese)

منگنز (Manganese)

عناصر کم‌یاب ایران آکواریا / Iran Aquaria
100 ml 179,000 تومان
وانادیوم (Vanadium)

وانادیوم (Vanadium)

عناصر کم‌یاب ایران آکواریا / Iran Aquaria
100 ml 179,000 تومان
مولیبدنیوم (Molybdenum)

مولیبدنیوم (Molybdenum)

عناصر کم‌یاب ایران آکواریا / Iran Aquaria
100 ml 179,000 تومان
حذف کننده‌ی فسفات (Phosphate Eliminator)

حذف کننده‌ی فسفات (Phosphate Eliminator)

حذف کننده‌ی فسفات‌ مایع سالیفرت / Salifert
250 ml

275,000 تومان
گرین سیانو (Green Cyano RX)

گرین سیانو (Green Cyano RX)

از بین برنده‌ی سیانو بلو لایف / blue life
4gr 713,000 تومان
کورال پرو تک ( Coral protec )

کورال پرو تک ( Coral protec )

دیپ مرجان DVH aquatic
20 میل

93,000 تومان
نوتریشن C.N.P

نوتریشن C.N.P

مواد مغذی ای تی آی / ATI
محلول نیتروژن 500 ml 538,000 تومان
رد ایکس (Red X)

رد ایکس (Red X)

از بین برنده‌ی سیانو فائونا مارین / Fauna Marin
250mil 1,063,000 تومان
کی اچ بافر (KH Buffer)

کی اچ بافر (KH Buffer)

تثبیت کننده PH و KH آکوافارست / Aquaforest
1.2kg

369,000 تومان
کی اچ پلاس (KH Plus)

کی اچ پلاس (KH Plus)

کورالن زاخت / korallen zucht
کی اچ پلاس (KH plus) 557,000 تومان
اینستنت پلانکتون (Instant Plankton)

اینستنت پلانکتون (Instant Plankton)

نایوس / nyos
60ml 277,000 تومان
اکتیو استرانسیوم (active strontium)

اکتیو استرانسیوم (active strontium)

نایوس / nyos
250ml 266,000 تومان
اکتیو آیوداین (active iodine)

اکتیو آیوداین (active iodine)

نایوس / nyos
250ml 266,000 تومان
منیزیوم کامپلکس (magnesium komplex)

منیزیوم کامپلکس (magnesium komplex)

کورالن زاخت / korallen zucht
500ml 557,000 تومان
استرانسیوم کامپلکس (strontium komplex)

استرانسیوم کامپلکس (strontium komplex)

کورالن زاخت / korallen zucht
500ml 723,000 تومان
یدید کامپلکس غلیظ (jod komplex)

یدید کامپلکس غلیظ (jod komplex)

کورالن زاخت / korallen zucht
50ml 1,130,000 تومان
زئو لایف (zeolife)

زئو لایف (zeolife)

کورالن زاخت / korallen zucht
1000ml 1,130,000 تومان
داینو ایکس  (Dino X)

داینو ایکس (Dino X)

فائونا مارین / Fauna Marin
1000ml 1,993,000 تومان
کورال المنتس آمینو (coral elements amino)

کورال المنتس آمینو (coral elements amino)

کانتینیوم / continuum
30ml

511,000 تومان
ساستین آیوداین (sustain iodine)

ساستین آیوداین (sustain iodine)

کانتینیوم / continuum
250ml

194,000 تومان
ریف بیسیس منیزیوم (reef basis magnesium)

ریف بیسیس منیزیوم (reef basis magnesium)

کانتینیوم / continuum
250ml

155,000 تومان
فوس کورکس (phos correx)

فوس کورکس (phos correx)

کانتینیوم / continuum
125ml

326,000 تومان
ریف بُرون (Reef Boron)

ریف بُرون (Reef Boron)

سالیفرت / Salifert
500ml

377,000 تومان
کورال گروور (Coral Grower)

کورال گروور (Coral Grower)

سالیفرت / Salifert
250ml

332,000 تومان
کورالاین آمینو اسید (Coralline Amino Acids)

کورالاین آمینو اسید (Coralline Amino Acids)

سالیفرت / Salifert
250ml

284,000 تومان
سافت تریس (Trace Soft)

سافت تریس (Trace Soft)

سالیفرت / Salifert
500ml 397,000 تومان
کی بالانس استرانگ (k-balance strong)

کی بالانس استرانگ (k-balance strong)

کورالن زاخت / korallen zucht
250ml

742,000 تومان
کلسیم پلاس (calcium plus)

کلسیم پلاس (calcium plus)

کورالن زاخت / korallen zucht
1000ml 557,000 تومان
ایزن-آهن (eisen)

ایزن-آهن (eisen)

کورالن زاخت / korallen zucht
50ml 557,000 تومان

دسته بندی موجودات زنده
DNN