= =
فوسکیپر (Phoskeeper)

فوسکیپر (Phoskeeper)

فسفات گیر آکواریوم ایران آکواریا / Iran Aquaria
1000ml 560,000 تومان
Exxodus Phosphyx

Exxodus Phosphyx

Continuum
500ml 504,000 تومان
حذف کننده‌ی فسفات (Phosphate Eliminator)

حذف کننده‌ی فسفات (Phosphate Eliminator)

حذف کننده‌ی فسفات‌ مایع سالیفرت / Salifert
250ml 275,000 تومان
فسفیلترم (Phosfiltrum)

فسفیلترم (Phosfiltrum)

آکواویترو / Aquavitro
50gr

373,000 تومان
فسفات مینوس (Phosphate Minus)

فسفات مینوس (Phosphate Minus)

فسفات گیر پایه اهن آکوافارست / Aquaforest
1000ml 750,000 تومان
فوسگارد (PhosGuard)

فوسگارد (PhosGuard)

سیچم (سیکم)/Seachem
100ml
183,000 تومان
فوسباند (phosbond)

فوسباند (phosbond)

سیچم (سیکم)/Seachem
250ml

434,000 تومان
ریف بیسیس کپتیو فُس اف ای (captiv phos Fe)

ریف بیسیس کپتیو فُس اف ای (captiv phos Fe)

کانتینیوم / continuum
ناموجود
فسفات پاور (Power Phos)

فسفات پاور (Power Phos)

فائونا مارین / fauna marin
ناموجود
فسفات اولترا (Ultra-Phos)

فسفات اولترا (Ultra-Phos)

فائونا مارین / fauna marin
ناموجود
فوسنت (phosnet)

فوسنت (phosnet)

سیچم (سیکم)/Seachem
ناموجود
دسته بندی موجودات زنده