= =
ناسو الگانس (Naso Elegans)

ناسو الگانس (Naso Elegans)

Acanthuridae ایران آکواریا / Iran Aquaria
سایز L 1,200,000 تومان
حلزون توربو بدون پولک (Astraea Turbo Snail)

حلزون توربو بدون پولک (Astraea Turbo Snail)

astraea tecta ایران آکواریا / Iran Aquaria
سایز L 80,000 تومان
هرمیت قهوه ای (  Brown Leg Hermit Crap )

هرمیت قهوه ای ( Brown Leg Hermit Crap )

clibanarius sp ایران آکواریا / Iran Aquaria
سایز M 50,000 تومان
حلزون  نریته ( Nerite Snail)

حلزون نریته ( Nerite Snail)

nerite sp ایران آکواریا / Iran Aquaria
سایز M 50,000 تومان
ستاره ماسه الک کن ( Sand Sifting Sea Star )

ستاره ماسه الک کن ( Sand Sifting Sea Star )

astropecten polycanthus ایران آکواریا / Iran Aquaria
سایز M - L 100,000 تومان
حلزون توربو پولک دار ( Banded Trochus Snail)

حلزون توربو پولک دار ( Banded Trochus Snail)

trochus sp ایران آکواریا / Iran Aquaria
سایز M 50,000 تومان
توتیا تاکسیدو آبی (Blue Tuxedo Urchin)

توتیا تاکسیدو آبی (Blue Tuxedo Urchin)

Mespilia globulus ایران آکواریا / Iran Aquaria
سایز M 550,000 تومان
 دامسل اسمیت (Smith's Damsel)

دامسل اسمیت (Smith's Damsel)

ایران آکواریا / Iran Aquaria
سایز M 260,000 تومان
راس زرد (Yellow Wrasse)

راس زرد (Yellow Wrasse)

Halichoeres chrysus ایران آکواریا / Iran Aquaria
سایز L 500,000 تومان
پنتر گروپر (Panther Grouper)

پنتر گروپر (Panther Grouper)

Cromileptes altivelis ایران آکواریا
سایز L 900,000 تومان
دامسل آبی دم زرد (Yellowtail Damselfish)

دامسل آبی دم زرد (Yellowtail Damselfish)

Chrysiptera parasema ایران آکواریا
سایز M 260,000 تومان
کاردینال پیجاما (Pajama Cardinalfish)

کاردینال پیجاما (Pajama Cardinalfish)

Sphaeramia nematoptera ایران آکواریا
L سایز 250,000 تومان
پروانه ماهی مثلثی (Triangle Butterflyfish)

پروانه ماهی مثلثی (Triangle Butterflyfish)

Chaetodon triangulum ایران آکواریا
سایز M 600,000 تومان
میگو کوکنتالی (Lysmata Kuekenthali)

میگو کوکنتالی (Lysmata Kuekenthali)

ایران آکواریا
L سایز 550,000 تومان
پروانه ماهی واگابوند (Vagabond Butterflyfish)

پروانه ماهی واگابوند (Vagabond Butterflyfish)

Chaetodon vagabundus ایران آکواریا
سایز L 600,000 تومان
ریف لابستر ( Reef lobster )

ریف لابستر ( Reef lobster )

Enoplometopus ایران آکواریا
سایز M 800,000 تومان
فرشته ماهی ورولیکی  (Half Black Angelfish)

فرشته ماهی ورولیکی (Half Black Angelfish)

Centropyge vroliki ایران آکواریا
سایز L 650,000 تومان
خروس ماهی ولیتان (Volitan Lionfish)

خروس ماهی ولیتان (Volitan Lionfish)

Pterois volitans ایران آکواریا
سایز L 850,000 تومان
فرشته ماهی لب ماتیکی (Flagfin Angelfish)

فرشته ماهی لب ماتیکی (Flagfin Angelfish)

Apolemichthys trimaculatus ایران آکواریا
XL سایز 1,800,000 تومان
راس فلشر کارپنتر (Carpenter's Flasher Wrasse)

راس فلشر کارپنتر (Carpenter's Flasher Wrasse)

Paracheilinus carpenteri ایران آکواریا
L سایز 800,000 تومان
شاه بلنی  (Rockskipper Blenny)

شاه بلنی (Rockskipper Blenny)

Salarias fasciatus ایران آکواریا
XL سایز

380,000 تومان
 ماهی بلو تانگ (Blue Tang)

ماهی بلو تانگ (Blue Tang)

Paracanthurus hepatus Iran Aquaria
سایز S 950,000 تومان
ماندارین سبز  (Green Mandarin)

ماندارین سبز (Green Mandarin)

Synchiropus splendidus ایران آکواریا
سایز L 580,000 تومان
کاردینال بنگای (Kaudern's Cardinalfish)

کاردینال بنگای (Kaudern's Cardinalfish)

Pterapogon kauderni ایران آکواریا
سایز L 260,000 تومان

دسته بندی موجودات زنده
X

مشاوره در واتساپ

درصورتیکه نیاز به مشاوره دارید میتوانید از طریق لینک زیر در واتس‌آپ با کارشناسان در ارتباط باشید.

ارسال پیام